DŘÍMAL, D. Výraz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Jemelka, Miroslav

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 50179