HARACH, P. Velorex pro 21. století [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hulák, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50177