KUŘÍKOVÁ, M. Imaginární krajina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kvíčala, Petr

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pitín, Daniel

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50169