PETRUŽELOVÁ, A. Setkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Lahoda, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sedlecký, Zbyněk

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50162