SLÁMA, J. Postromantismus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Merta, Vladimír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50159