GEREG, J. Design osobního sportovního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Matušinec, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50151