KŘÍŽ, M. Dříve než navždy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Titlová, Margita

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Seifert, Aleš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50196