KUČINSKÝ, M. Postavy v prázdnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kvíčala, Petr

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lahoda, Tomáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50197