LORENZ, P. Komunikace malby a filmu " film v obraze" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Titlová, Margita

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sobotka, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50198