LYSÁ, M. Jedno bez druhého neexistuje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Cenek, Filip

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Brosch, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50199