BUTULA CICHÁ, M. Věci podobné nejsou stejné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Přidal, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mainer, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50103