NEČASOVÁ, Z. Možnosti urychlení doby odležení cihlářských zemin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sokolář, Radomír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stančík,, Hynek

Navrhovaná známka

eVSKP id 55553