TROUBILOVÁ, H. Hanácký statek - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kotek, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 55534