JINDROVÁ, P. Vytěsněný prostor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jezbera, Ladislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50132