HLINKOVÁ, D. Portrétní cyklus inspirovaný filosofií reklamy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Merta, Vladimír

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Armutidisová, Irena

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 50140