CÍLKOVÁ, K. Něhurky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Titlová, Margita

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Olešová, Bohuslava

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50141