BURGERTOVÁ, K. Vzpomínky na krajinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kvíčala, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ptáček, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50143