TOPÍNKOVÁ, A. Krystal [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rónai, Peter

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Havlíček, Jiří

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 50112