SLIVKA, J. Audio struktuální papírové objekty "Sound on the edge" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocman, Jiří Hynek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rozbořil, Blahoslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50115