BEDNAŘÍKOVÁ, M. Mezi minulostí a současností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kopřiva, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50116