NOVOTNÁ, D. Madony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Lahoda, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Binder, Ivo

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50122