NOVÁKOVÁ, M. Breakthrough / pronikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fajnor, Richard

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ptáček, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50123