KURFÜRSTOVÁ, A. Nábytek do dětských pokojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Havránek, Miroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50129