KARÁSEK, J. Analýza vybraných metod zřizování a měření prostorové polohy koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smutný, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vukušič, Ivan

Navrhovaná známka

eVSKP id 55581