KUPKA, F. Komíny s přirozeným tahem a připojování spotřebičů paliv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Formánek,, Marián

Navrhovaná známka

eVSKP id 55598