DOSEDLA, M. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP PŘI NÁVRHU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Demeč, Peter

Navrhovaná známka

Skýpala, Milan

Navrhovaná známka

Knoflíček, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 51142