MALÍKOVÁ, J. Ateliér grafického designu FaVU VUT v Brně v letech 1993 - 2008 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Houf, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rajlich, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50040