ZEMKOVÁ, K. Ticho, které zní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bolf, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50049