VOJTĚŠKOVÁ, J. Propojování symboliky interiérů a krajin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Titlová, Margita

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sobotka, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50064