TRNKOVÁ, B. Pracuji na jedné věci pět let - Probuzení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Preková, Jana

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50069