KYSELOVÁ, M. Internetové bytosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Titlová, Margita

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Houf, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50052