DUHA, V. 2D v 3D [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fajnor, Richard

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cenek, Filip

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50058