MARENČÍK, M. Anestézie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Alvaer, Jesper James

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ptáček, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50085