MALÝ, B. Okno mého bytu a pohledy z něj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Lahoda, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pitín, Daniel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50086