KOLLÁROVÁ, K. Pohybové partitury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fajnor, Richard

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Horáková, Jana

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50080