KARÁSEK, R. Transfer těžkých kovů při spalování odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Noskievič, Pavel

Navrhovaná známka

Kabát, Viktor

Navrhovaná známka

eVSKP id 34283