GREPLOVÁ, K. Experimentální typografie - zkoumání anatomie písma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Houf, Václav

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Záruba,, Alan

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 50094