BALÁŽOVÁ, A. Trojí prostor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Houser, Milan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Cenek, Filip

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50096