KISLEROVÁ, P. Domeček pro víly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Okamura, Osamu

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50091