FALTYNKOVÁ, P. Bytové domy A a B v Nemocniční ulici v Uničově - stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlanhof, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mohapl,, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 55677