BENDOVÁ, M. Systémy se stěnovým vytápěním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Topič, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 55600