HRUŠKA, L. Asfaltocementový beton [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hýzl, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mondschein,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 55602