KOZELSKÁ, L. Divoké šelmy žijící v městském prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Holý, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50014