HARMADYOVÁ, E. Body moving [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Preková, Jana

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 50029