PÍSAŘÍKOVÁ, K. Funkcionalistické náhrobky v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Jan

prospěla, doporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ruller, Ivan

prospěla, doporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

Kyselka,, Mojmír

prospěla, doporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

Chatrný, Jindřich

neprospěla, nedoporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

eVSKP id 58671