STAŠEK, J. Analýza nákladů a užitků veřejného projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fišerová, Ludmila

Navrhovaná známka

eVSKP id 55690