ČAPKOVÁ, D. Možnosti rozšíření podnikatelských aktivit společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mašterová, Lucie

Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Čižinská, Romana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 20714