BOŘECKÝ, J. Soustružení a frézování v softwaru EdgeCAM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Madaj, Martin

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Zouhar, Jan

Autor v práci předtavuje systém EdgeCam. Od první kapitoly uvod, která je opsaným zadáním práce je práce velmi stručná jak při předastavení a popisu základního prostředí tak obecných parametrů. Dale jsou uvedeny dvě aplikace, soustružení a frézování. Součásti jsou zvoleny pro svou jednoduchost, obrobení je provedeno správně. Popis práce se soustředí na rychlé zhotovení tšchto určitých součástí, nikoli na funkčnost a možnosti programu. Chybí jakákoli strukturovanost jednotlivých kroků. Vytvoření NC kódy není provedeno vůbec z důvodu školní verze. Se závěrem nelze souhlasit, začátečník by byl schopen obrobit dvě dané součásti, na obábění obecné součásti práce nenabízí ucelený návod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 20707