LÍZAL, F. Experimentální výzkum transportu a depozice aerosolů v dýchacím traktu člověka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jícha, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janotková, Eva

Navrhovaná známka

Adamec, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 54685