ZADRAŽILOVÁ, M. Bydlení v intenzivních městských strukturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Menšíková, Naděžda

viz níže

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Urbášková, Hana

viz níže

Navrhovaná známka

Šimeček, Pavel

viz níže

Navrhovaná známka

Vitková, Lubica

viz níže

Navrhovaná známka

eVSKP id 27675